Thuộc tính được liệt kê trongChung cư & tòa nhà cao tầng

Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Kim Mã – Aparment &#...

750 $ /Tháng
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê kvsanrg kna df akdfn [hơn]
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê kvsanrg kna df akdfn [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

2,000 $ /Tháng
Căn hộ 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khá [hơn]
Căn hộ 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khá [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,700 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc – ...

700 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ng [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,300 $ /Tháng
Chung cư 2 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 2 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Chung cư 2 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 2 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,300 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Indochina Plaza Hanoi cho [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,400 $ /Tháng
Chung cư cho khách nước ngoài thuê Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ Chung cư cho khách nước ngoài thuê Indochina P [hơn]
Chung cư cho khách nước ngoài thuê Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ Chung cư cho khách nước ngoài thuê Indochina P [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,500 $ /Tháng
Chung cư Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Chung cư Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ cho [hơn]
Chung cư Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Chung cư Indochina Plaza Hanoi 2 phòng ngủ cho [hơn]
Indochina Plaza Hanoi

[ Cầu Giấy – Indochina Plaza Hanoi ...

1,550 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ IndochinaPlaza Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ IndochinaPlaza Hà Nội cho [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ IndochinaPlaza Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ IndochinaPlaza Hà Nội cho [hơn]

So sánh các bảng liệt kê