Thuộc tính được liệt kê trongTây Hồ

Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Nhật Chiêu – Aparment...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê ajcb awbfwd fvs [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê ajcb awbfwd fvs [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Võ Chí Công – Aparmen...

550 $ /月
Căn hộ Studio Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê vadsb kfa k [hơn]
Căn hộ Studio Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê vadsb kfa k [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Võ Chí Công – Aparmen...

650 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê c [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Võ Chí Công cho khách nước ngoài thuê c [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Nhật Chiêu – Aparment...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê scJ [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Nhật Chiêu cho khách nước ngoài thuê scJ [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Võng Thị – Aparment &...

500 $ /Tháng
Căn hộ Studio Võng Thị cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Võng Thị cho khách nước ngoài thuê jaskv kj akvjndkj [hơn]
Căn hộ Studio Võng Thị cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Võng Thị cho khách nước ngoài thuê jaskv kj akvjndkj [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Võng Thị – Aparment &...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Võng Thị cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Võng Thị cho khách nước ngoài thuê sKEFJKAF fk J4GNAKR [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Võng Thị cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Võng Thị cho khách nước ngoài thuê sKEFJKAF fk J4GNAKR [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – Tô Ngọc Vân – Aparmen...

550 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Tô Ngọc Vân Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tô Ngọc Vân Hà Nội cho khách nướ [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Tô Ngọc Vân Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tô Ngọc Vân Hà Nội cho khách nướ [hơn]
Căn hộ dịch vụ Tây Hồ

[ Tây Hồ – D’Le Roi Soleil ̵...

2,500 $ /Tháng
Chung cư cao cấp D’Le Roi Soleil 3 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp D’Le Roi Soleil [hơn]
Chung cư cao cấp D’Le Roi Soleil 3 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp D’Le Roi Soleil [hơn]

So sánh các bảng liệt kê