Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Truc Bạch

Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Hoàn Kiếm – Yên Ninh – Aparmen...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Yên Ninh Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Yên Ninh Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Yên Ninh Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Yên Ninh Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Phan Đình Phùng – ...

400 $ /Tháng
Căn hộ Studio Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước [hơn]
Căn hộ Studio Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Trần Phú – Aparmen...

500 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Trần Phú Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Trần Phú Hà Nội cho [hơn]
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Trần Phú Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Trần Phú Hà Nội cho [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Trấn Vũ – Aparment...

750 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ Trấn Vũ Hà Nội cho người nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ Trấn Vũ Hà Nội cho n [hơn]
Căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ Trấn Vũ Hà Nội cho người nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ Trấn Vũ Hà Nội cho n [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Trấn Vũ – Aparment...

1,400 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp Trấn Vũ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Trấn Vũ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cah [hơn]
Căn hộ cao cấp Trấn Vũ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Trấn Vũ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cah [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Truc Bạch – Lạc Chính – Aparme...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Trúc Bạch – Aparme...

380 $ /Tháng
Căn hộ studio Trúc Bạch Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trúc Bạch Hà Nội cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ studio Trúc Bạch Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trúc Bạch Hà Nội cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Lạc Chính – Aparme...

680 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Lạc Chính Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Truc Bạch

[ Trúc Bạch – Trần Tế Xương – Ap...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Trần Tế Xương Trúc Bạch cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Trần Tế Xương Trúc Bạch cho khách nước [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Trần Tế Xương Trúc Bạch cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Trần Tế Xương Trúc Bạch cho khách nước [hơn]

So sánh các bảng liệt kê