Thuộc tính được liệt kê trongChung cư Hong Kong Tower

Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – HongKong Tower – Chu...

1,100 $ /Tháng
Chung cư cao cấp Hà Nội 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Chung cư cao cấp Hà Nội 1 phòng ngủ cho người nước ng [hơn]
Chung cư cao cấp Hà Nội 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Chung cư cao cấp Hà Nội 1 phòng ngủ cho người nước ng [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – HongKong Tower – Chu...

1,300 $ /Tháng
Chung cư 2 phong ngủ cho khách ngoại quốc thuê Ba Đình Hà Nội Chung cư 2 phong ngủ cho khách ngoại quốc thuê Ba Đìn [hơn]
Chung cư 2 phong ngủ cho khách ngoại quốc thuê Ba Đình Hà Nội Chung cư 2 phong ngủ cho khách ngoại quốc thuê Ba Đìn [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – Hong Kong Tower – Ch...

1,200 $ /Tháng
Chung cư 3 phong ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phong ngủ Hà Nội chergrgergo khách nước ngoài thuê [hơn]
Chung cư 3 phong ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phong ngủ Hà Nội chergrgergo khách nước ngoài thuê [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – HongKong Tower – Chu...

850 $ /Tháng
Chung cư cao cấp 2 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp 2 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước [hơn]
Chung cư cao cấp 2 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp 2 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – Hong Kong Tower – Ch...

800 $ /Tháng
Chung cư cao cấp cho người nước ngoài thuê Ba Đình 2 Phòng ngủ Chung cư cao cấp cho người nước ngoài thuê Ba Đình 2 [hơn]
Chung cư cao cấp cho người nước ngoài thuê Ba Đình 2 Phòng ngủ Chung cư cao cấp cho người nước ngoài thuê Ba Đình 2 [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – Hong Kong Tower – Ch...

650 $ /Tháng
Chung cư 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê tại Hà Nội Chung cư 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê tại Hà Nội [hơn]
Chung cư 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê tại Hà Nội Chung cư 1 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê tại Hà Nội [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – Hong Kong Tower – Ch...

1,100 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cahbrf [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cahbrf [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – HongKong Tower – Chu...

1,400 $ /Tháng
Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Hà Nội Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ cho người nước ngoài thu [hơn]
Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ cho người nước ngoài thuê Hà Nội Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ cho người nước ngoài thu [hơn]
Chung cư Hong Kong Tower

[ Ba Đình – Hong Kong Tower – Ch...

1,350 $ /Tháng
Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước [hơn]
Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước ngoài thuê Chung cư cao cấp 3 phòng ngủ Ba Đình cho khách nước [hơn]

So sánh các bảng liệt kê