Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Lý Nam Đế – Aparme...

500 $ /Tháng
Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê cJHSDBVCJh sM D [hơn]
Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê cJHSDBVCJh sM D [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Hàng Bài – Aparmen...

400 $ /Tháng
Căn hộ Studio Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê achjfvjaw arek ng [hơn]
Căn hộ Studio Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Hàng Bài cho khách nước ngoài thuê achjfvjaw arek ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Trần Quốc Toản – A...

800 $ /Tháng
Căn hôi Trần Quốc Toản 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hôi Trần Quốc Toản 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hôi Trần Quốc Toản 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hôi Trần Quốc Toản 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Trần Quốc Toản – A...

800 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Toản cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Toản cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Toản cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Toản cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Lý Thường Kiệt – A...

950 $ /月
Căn hộ 2 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Lý Thường Kiệt cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Lý Nam Đế – Aparme...

600 $ /Tháng
Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê akdjvanirnva en [hơn]
Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Lý Nam Đế cho khách nước ngoài thuê akdjvanirnva en [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Hoàn Kiếm – Phan Đình Phùng – ...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Ba Đình – Lý Nam Đế – Aparment...

550 $ /Tháng
Căn hộ studio Lý Nam Đế Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Lý Nam Đế Hà Nội cho khách nước ngoài thuê v [hơn]
Căn hộ studio Lý Nam Đế Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Lý Nam Đế Hà Nội cho khách nước ngoài thuê v [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hoàn Kiếm

[ Ba Đình – Phan Đình Phùng – Ap...

600 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Phan Đình Phùng Hà Nội cho khách nước ng [hơn]

So sánh các bảng liệt kê