Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Tuệ Tĩnh – Apar...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Tuệ Tĩnh cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tuệ Tĩnh cho khách nước ngoài thuê ejhwfba [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Tuệ Tĩnh cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tuệ Tĩnh cho khách nước ngoài thuê ejhwfba [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Triệu Việt Vương R...

700 $ /Tháng
Căn hộ Studio Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ Studio Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê a [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Triệu Việt Vương R...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Triệu Việt Vương cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Triệu Việt Vương cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Triệu Việt Vương cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Mai Hắc Đế – Ap...

600 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Mai Hắc Đế cho người nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Mai Hắc Đế cho người nước ngoài thuê csJ [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Mai Hắc Đế cho người nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Mai Hắc Đế cho người nước ngoài thuê csJ [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Đỗ Hành – Aparm...

550 $ /Tháng
Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê vSJHG [hơn]
Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê vSJHG [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hoàn Kiếm – Đỗ Hành – Aparment...

600 $ /Tháng
Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cjahb [hơn]
Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Đỗ Hành Hà Nội cho khách nước ngoài thuê cjahb [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Bùi Thị Xuân – ...

550 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hai Bà Trưng – Bùi Thị Xuân – ...

500 $ /Tháng
Căn hộ Studio Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê cacshbdja [hơn]
Căn hộ Studio Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Bùi Thị Xuân cho khách nước ngoài thuê cacshbdja [hơn]
Căn hộ dịch vụ Hai Bà Trưng

[ Hoàn Kiếm – Nguyễn Công Trứ – ...

600 $ /Tháng
Căn hộ Nguyễn Công Trứ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Nguyễn Công Trứ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ Nguyễn Công Trứ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Nguyễn Công Trứ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]

So sánh các bảng liệt kê