Thuộc tính được liệt kê trongGolden Westlake

Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

1,300 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp Golden Westlake 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Golden Westlake 2 phòng ngủ cho [hơn]
Căn hộ cao cấp Golden Westlake 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Golden Westlake 2 phòng ngủ cho [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

1,350 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp Golden Weslake 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Golden Weslake 2 phòng ngủ cho k [hơn]
Căn hộ cao cấp Golden Weslake 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp Golden Weslake 2 phòng ngủ cho k [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

700 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Golden Westlake Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Golden Westlake Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ cho khách nước ngoà [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

2,000 $ /Tháng
Căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ cho nước ngoài thuê Golden Westlake Căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ cho nước ngoài thuê Golde [hơn]
Căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ cho nước ngoài thuê Golden Westlake Căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ cho nước ngoài thuê Golde [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

800 $ / Tháng
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Golden Westlake cho [hơn]
Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Căn hộ cao cấp 1 phòng ngủ Golden Westlake cho [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

1,350 $ /Tháng
Cho người nước ngoài thuê chung cư Golden Westlake 2 phòng ngủ Cho người nước ngoài thuê chung cư Golden Westlake 2 [hơn]
Cho người nước ngoài thuê chung cư Golden Westlake 2 phòng ngủ Cho người nước ngoài thuê chung cư Golden Westlake 2 [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

1,350 $ /Tháng
Cho thuê chung cư Golden Westlake 3 phòng ngủ cho người ngoại quốc Cho thuê chung cư Golden Westlake 3 phòng ngủ ch [hơn]
Cho thuê chung cư Golden Westlake 3 phòng ngủ cho người ngoại quốc Cho thuê chung cư Golden Westlake 3 phòng ngủ ch [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

2,700 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước [hơn]
Golden Westlake

[ Ba Đình – Golden Westlake – Ch...

2,500 $ /Tháng
Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước [hơn]
Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước ngoài thuê Chung cư 3 phòng ngủ Golden Westlake cho khách nước [hơn]

So sánh các bảng liệt kê