Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Đống Đa

Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa – Ngô Tất Tố – Aparmen...

500 $ /Tháng
Căn hộ Studio Ngô Tất Tố cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Ngô Tất Tố cho khách nước ngoài thuê rakjgvnakjr r [hơn]
Căn hộ Studio Ngô Tất Tố cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Ngô Tất Tố cho khách nước ngoài thuê rakjgvnakjr r [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa – Giảng Võ – Aparment ...

450 $ /Tháng
Căn hộ Studio Giảng Võ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Giảng Võ cho khách nước ngoài thuê cả gjhv asv av kj [hơn]
Căn hộ Studio Giảng Võ cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Giảng Võ cho khách nước ngoài thuê cả gjhv asv av kj [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống ĐA – Giảng Võ – Aparment ...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Giảng Võ Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Giảng Võ hebfkja [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Giảng Võ Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Giảng Võ hebfkja [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa – Giảng Võ – Aparment ...

700 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Giảng Võ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Giảng Võ Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Giảng Võ Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Giảng Võ Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa – Thái Hà – Aparment &...

700 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Thái Hà Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Thái Hà Hà Nội cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Thái Hà Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Thái Hà Hà Nội cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa – Hồ Ba Mẫu – Aparment...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Đống Đa -Hồ Ba Mẫu – Aparment –...

900 $ /Tháng
Căn hộ 3 ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 3 ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê ahc [hơn]
Căn hộ 3 ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 3 ngủ Hồ Ba Mẫu Hà Nội cho khách nước ngoài thuê ahc [hơn]
Căn hộ dịch vụ Đống Đa

[ Ba Đình – Lê Duẩn – Aparment &...

400 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Lê Duẩn Ba Đình Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Lê Duẩn B [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Lê Duẩn Ba Đình Căn hộ 1 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Lê Duẩn B [hơn]

So sánh các bảng liệt kê