Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Cầu Giấy

Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc – ...

700 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Nguyễn Phong Sắc cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Trần Quốc Hoàn – Ap...

380 $ /Tháng
Căn hộ studio Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ studio Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ng [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Trung Kính – Aparme...

450 $ /Tháng
Căn hộ studio Trung Kính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trung Kính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ studio Trung Kính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ studio Trung Kính Hà Nội cho khách nước ngoài thuê [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Nguyễn Chánh – Apar...

550 $ /Tháng
Căn hộ stuidio Nguyễn Chánh Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ stuidio Nguyễn Chánh Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ stuidio Nguyễn Chánh Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ stuidio Nguyễn Chánh Hà Nội cho khách nước ngoà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Hoàng Ngân – Aparme...

450 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Cầu Giấy cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Cầu Giấy cho khách nước ngoài thuê asvchga [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Cầu Giấy cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Cầu Giấy cho khách nước ngoài thuê asvchga [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Hoàng Ngân – Aparme...

650 $ /Tháng
ハノイ 賃貸 1ベッドルーム
ハノイ 賃貸 1ベッドルーム
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc – ...

550 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Nguyễn Phong Sắc Hà Nội cho người nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Nguyễn Phong Sắc Hà Nội cho người nước [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Nguyễn Phong Sắc Hà Nội cho người nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Nguyễn Phong Sắc Hà Nội cho người nước [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Trần Thái Tông – Ap...

500 $ /Tháng
Căn studio Trần Thái Tông Cầu Giấy cho người nước ngoài thuê Căn studio Trần Thái Tông Cầu Giấy cho người nước ngoà [hơn]
Căn studio Trần Thái Tông Cầu Giấy cho người nước ngoài thuê Căn studio Trần Thái Tông Cầu Giấy cho người nước ngoà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Cầu Giấy

[ Cầu Giấy – Trần Quốc Hoàn – Ap...

600 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khá [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Trần Quốc Hoàn Hà Nội cho khá [hơn]

So sánh các bảng liệt kê