Thuộc tính được liệt kê trongCăn hộ dịch vụ Ba Đình

Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Kim Mã – Aparment &#...

750 $ /Tháng
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê amfbak jfka ngkad fda [hơn]
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê amfbak jfka ngkad fda [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Kim Mã – Aparment &#...

750 $ /Tháng
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê kvsanrg kna df akdfn [hơn]
Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Kim Mã cho khách nước ngoài thuê kvsanrg kna df akdfn [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Tôn Thất Thiệp – Apa...

600 $ /Tháng
Căn hộ Studio Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê cjahb [hơn]
Căn hộ Studio Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê cjahb [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Hoàng Hoa Thám – Apa...

500 $ /Tháng
Căn hộ 1 ngủ Hoàng Hoa Thám cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hoàng Hoa Thám cho khách nước ngoài thuê sjkbf a [hơn]
Căn hộ 1 ngủ Hoàng Hoa Thám cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 ngủ Hoàng Hoa Thám cho khách nước ngoài thuê sjkbf a [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Tôn Thất THiệp – Ap...

700 $ /Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ 1 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài thuê Căn hộ 1 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho khách nước ngoài [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Tôn Thất Thiệp – Apa...

650 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho người nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho người nước ngoài [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho người nước ngoài thuê Căn hộ 2 phòng ngủ Tôn Thất Thiệp cho người nước ngoài [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[Ba Đình – Nguyễn Đình Thi – Apa...

650 $ /Tháng
Căn hộ Studio Nguyễn Đình Thi cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Nguyễn Đình Thi cho khách nước ngoài thuê e g [hơn]
Căn hộ Studio Nguyễn Đình Thi cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Nguyễn Đình Thi cho khách nước ngoài thuê e g [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Đội Cấn – Aparment &...

600 $ /Tháng
Căn hộ 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Đội Cấn Hà Nội Căn hộ 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Đội Cấn Hà [hơn]
Căn hộ 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Đội Cấn Hà Nội Căn hộ 2 phòng ngủ cho khách nước ngoài thuê Đội Cấn Hà [hơn]
Căn hộ dịch vụ Ba Đình

[ Ba Đình – Quần Ngựa – Aparment...

350 $ /Tháng
Căn hộ Studio Quần Ngựa cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Quần Ngựa cho khách nước ngoài thuê afbak geag aekj [hơn]
Căn hộ Studio Quần Ngựa cho khách nước ngoài thuê Căn hộ Studio Quần Ngựa cho khách nước ngoài thuê afbak geag aekj [hơn]

So sánh các bảng liệt kê