Kết quả tìm kiếm của bạn

About us

hà nội căn hộ dịch vụ chung cư cho thuê

  • APAMANSHOP HANOI
  • Trang chủ:https://apamanshophanoi.com
  • Thành lập: 08/2018
  • Vốn điều lệ: 500.000.000 VND
  • Số lượng nhân viên: 5 người

Tên doanh nghiệp APAMANSHOP HANOI Real Estate Co.,Ltd
Địa chỉ406-76 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam.
Điện thoại+84243-994-3929
Di động +84934441476
E-mail rentail@apamanshophanoi.com
Lĩnh vực kinh doanhTư vấn cho thuê quản lý bất động sản, dịch vụ chuyển nhà, thiết kế nội thất …

 

hà nội căn hộ dịch vụ chung cư cho thuê

So sánh các bảng liệt kê